Wyszukiwarka na witrynie
zamknij
BEZPŁATNA
ocena wstępna
Zadzwoń zapytaj
zamknij okno
|  cennik  |

 

Ważna informacja ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta:

Konsument ma prawo starać się o zwrot opłat związanych z wykonaniem ekspertyz czy badań (np. rzeczoznawców), które potwierdziły przyczynę i istnienie wady, w szczególności w sytuacji, kiedy sprzedawca nie uznał reklamacji bez takich badań.

Podstawa prawna: art. 5612 § 1 i 2, art. 5613, art. 566 i 574 Kodeksu cywilnego

 

Cennik

 

Ważne:

1. Do wstępnej, bezpłatnej oceny toku reklamacji, należy 

 

1) dostarczyć do biura rzeczoznawcy

- zgłoszenie reklamacyjne,
- odpowiedź sprzedawcy,
- towar,
 
lub 
 
2) przesłać zdjęcia
 
- zgłoszenia reklamacyjnego,
- odpowiedzi/opinii sprzedawcy,
- wad w towarze.
 
 
Rejestracja sprawy tu: http://wegner-rzeczoznawca.pl/?zamowienie
 
 
 
 
Konto:
 
mBank
35 1140 2004 0000 3502 7649 4108 
  
Wegner. Rzeczoznawca Katarzyna Wegner        

ul. Stary Port 1/15        

85-068 Bydgoszcz  

tytuł wpłaty: opinia rzeczoznawcy z pouczeniem      

 
 
 

2.       Komplet dokumentów reklamacyjnych, tj.: opinia rzeczoznawcy z żądaniem

przedsądowym o zwrot kosztów wydanych w toku reklamacji na skutek nieuznanej reklamacji

(za opinię, dostarczenie, przesyłki pocztowe/kurierskie, i in.)

oraz

wezwaniem do spełnienia żądania naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub oświadczeniem

o odstąpieniu od umowy:

 

•             opinia dot. obuwia oraz wyrobów galanteryjnych

-  120 PLN   z przesyłką pocztową

-  100 PLN    bez przesyłki pocztowej

•             opinia dot. odzieży 

-  250 PLN    z przesyłką pocztową

-  230 PLN    bez przesyłki pocztowej 

              opinia dot. szacowania jakości walizki/torby uszkodzonej w podróży lotniczej/innej 

- 200 PLN

 

3.       Komplet dokumentów reklamacyjnych (patrz punkt 2 cennika)  + logistyka, tj.:  wysłanie sprawy do sprzedawcy

[tu będzie potrzebne wypełnienie upoważnienia (w plikach od rzeczoznawcy) i odesłanie w paczce do rzeczoznawcy lub skan przez stronę]:

obuwie oraz wyroby galanteryjne - 140 PLN

odzież - 270 PLN

 

4.    Pouczenie o stanie prawnym  w ramach  reklamacji z tytułu rękojmi,

niezgodności z umową oraz gwarancji: 50 PLN

 

5.    Mediacje konsumenckie (reklamacje): 150 PLN

Cena obejmuje

  • podpisanie umowy,
  • protokół z mediacji, 
  • pisemne i telefoniczne mediacje dot. reklamacji towarów.

 

***

6.        Mediacje (opłata dotyczy każdej strony sporu)

  1.           opłata rejestracyjna + podpisanie umowy mediacynej : 150 PLN

       2.          cywilne (w tym rodzinne) 500 PLN 

                          - cena obejmuje od trzech do pięciu spotkań trwających od 30 do 60 minut

       3.          gospodarcze: 

        wartość przedmiotu sporu

        do 40.000 :  1.500PLN

        od 40.001 do 250.000 zł :  1.500 PLN + 1% nadwyżki ponad 40.000 zł wartości

        przedmiotu sporu

        powyżej 250,000 PLN :   2.000 PLN + 1% nadwyżki ponad 250.000 zł wartości

        przedmiotu sporu;

        nie więcej niż 30.000 zł

 

Strony sporu mogą porozumieć się między sobą w procentowej wysokości partycypacji kosztów mediacji

 

 

***

7.       Pismo regresowe dla sprzedawcy w obrocie profesjonalnym -  50 PLN

 

8.       Pisma dla umów zawartych PRZED i PO 25.12.2014 r. –  50 PLN

 

Wezwanie do spełnienia żądania reklamacyjnego w związku z brakiem odpowiedzi w terminie

14 dni kalendarzowych na reklamację z tytułu niezgodności z umową / rękojmi.

 

Żądania po reklamacji

 

·         Naprawy towaru

·         Wymiany towaru

·         Obniżenia ceny

·         Odstąpienie od umowy po reklamacji

Pisma reklamacyjne dotyczące towarów:

·         Reklamacja - wymiana towaru

·         Reklamacja - naprawa towaru

·         Reklamacja - obniżenie ceny

·         Reklamacja - obniżenie ceny po reklamacji

·         Odstąpienie od umowy

Pisma reklamacyjne umowy o dzieło, której rezultatem jest rzecz ruchoma:

·         Reklamacja - naprawa dzieła

·         Reklamacja - wymiana dzieła

·         Reklamacja - obniżenie ceny dzieła

·         Reklamacja - obniżenie ceny dzieła po reklamacji

·         Odstąpienie od umowy

·         Odstąpienie od umowy po reklamacji

Pisma reklamacyjne usługi:

·         Reklamacja usługi turystycznej

·         Reklamacja usługi fryzjerskiej

·         Reklamacja usługi krawieckiej

·         Reklamacja usługi szewskiej/kaletniczej

·         Reklamacja usługi prania/czyszczenia chemicznego

Pisma reklamacyjne umowy o dzieło, której przedmiotem jest rezultat nie będący rzeczą ruchomą:

·         Reklamacja dzieła - usunięcie wad

·         Reklamacja dzieła - wezwanie do poprawy wykonania dzieła

·         Reklamacja dzieła - obniżenie ceny dzieła

·         Reklamacja dzieła - obniżenie ceny dzieła po reklamacji

·         Odstąpienie od umowy - opóźnienie w wykonaniu usługi

·         Odstąpienie od umowy

·         Odstąpienie od umowy po reklamacji

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

·         Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy

·         Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Czekaj...