Wyszukiwarka na witrynie
zamknij
BEZPŁATNA
ocena wstępna
Zadzwoń zapytaj
zamknij okno
|  ekspertyza (otwórz plik u dołu strony). Żądanie  |

 

 

W toku reklamacji bywa tak, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Co to oznacza?

Kiedy wada w towarze - a ta strona dotyczy reklamacji obuwia i odzieży - ujawni się po ustawowo ustalonym czasie domniemania o wadzie ukrytej i ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy za wady, Kupujący winien udowodnić, że wada ma charakter fabryczny, tj.: materiałowy, technologiczny, i in.

Do zakupów przed 25 grudnia 2014 roku - domniemanie o wadzie ukrytej zawiera się w czasie sześciu miesięcy.

Do zakupów po 25 grudnia 2014 roku - domniemanie o wadzie ukrytej zawiera się w czasie dwunastu miesięcy.

Najczęstszym dowodem stosowanym przez Kupującego jest ekspertyza rzeczoznawcy, której treść określi rodzaj wady i jej przyczynę ujawnienia się w obuwiu/odzieży.

Jeśli rzeczoznawca stypizuje wadę o pochodzeniu fabrycznym, trafną czynnością będzie sporządzenie żądania adekwatnego do rodzaju wady w oparciu o przepisy ustaw.

 

Istnieje kilka rodzajów żądań, które pozwalają na skuteczną reklamację obuwia i odzieży.

Przy opisie obuwia lub odzieży, które dookreśla wady o pochodzeniu fabrycznym, pomagam redagować żądania, które znacznie ułatwiają zakończyć tok reklamacyjny. 

 

1. Żądanie wymiany towaru na nowy.

2. Żądanie naprawy towaru.

3. Żądanie obniżenia ceny towaru.

4. Żądanie pełnego zwrotu ceny za towar.

5. Żądanie zwrotu kosztu za opinię rzeczoznawcy i inne wydatki w toku reklamacji.

 

Do opinii dołączony zostaje rachunek.

|  załączone pliki  |
typ opis pliku pobierz
Zarys ekspertyzy (zakres ekspertyzy.odt)
Czekaj...