Wyszukiwarka na witrynie
zamknij
BEZPŁATNA
ocena wstępna
Zadzwoń zapytaj
zamknij okno
|  reklamacja obuwia sportowego - rękojmia czy gwarancja?  |

"Kupiłem obuwie sportowe do treningu, używałem je zgodnie z przeznaczeniem - nie wytrzymały nawet roku. Co mogę zrobić?"

 

Wielokrotnie składamy reklamację, myśląc  - przecież towar jest na gwarancji przez dwa lata.

W mojej praktyce najczęściej dotyczy to reklamacji obuwia sportowego.

Trzeba wiedzieć, że do warunków gwarancji zostaliśmy przyzwyczajeni kilkadziesiąt lat temu i jesteśmy przekonani, że to jedyna droga doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Tymczasem gwarancja to jedna z dobrowolnych możliwości , z której może skorzystać konsument, nie obowiązek.

Nawet, gdy sprzedawca żąda karty gwarancyjnej, nie ma ustawowego przymusu do jej okazania.

Gwarancja czy rękojmia/niezgodność towaru z umową?

Korzystniejsza dla kupującego  co do zasady  jest rękojmia.

Dlaczego?

Jej warunki są określone w przepisach prawa, których przedsiębiorca nie może w żadnym zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta. Wybór rękojmi daje konsumentowi większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy (nie od gwaranta).

Rękojmia jest ustawowo uregulowanym  trybem dochodzenia roszczeń od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne.

Dane sprzedawcy  znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, który kupujący powinien – co do zasady – otrzymać wraz z towarem.

W przypadku gwarancji jest inaczej: zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta określa wówczas samodzielnie gwarant, więc mogą one być mniej korzystne od regulacji ustawowych związanych z rękojmią.

Ważne:

  • do zakupów przed 25 grudnia 2014 roku obowiązuje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • do zakupów po 25 grudnia 2014 roku obowiązuje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  • http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
Czekaj...